En torsdag i månaden


24/2 14.00 i Brokyrkan. Årsmöte. Samtal om "Sorgen och glädjen de vandra tillsammans". Håkan Holgersson.


24/3 13.15 Vi reser till Equmeniakyrkan Skeda där vi möts 14.00 för att lyssna till pastor Åke Nordqvist och pianist Hans Carlén som i sång, musik och tal skildrar Artur Eriksons liv.


21/4 18.00 OBS tiden! Vi möts i Brokyrkan där Gunnar Ölvingsson tar oss med i ord och bild till fåglarnas värld.


19/5 kl 08.30 gör vi en bussresa till Övralid och Vadstena. Mer information senare. Max 600 kr för bussresa, mat, kaffe och inträde

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation. Med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid som äldre och som anhörig. 

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer viktiga frågor. 

Våra  ca 15.000 medlemmar och besökare finns i 170 föreningar runt om i landet. För oss spelar det ingen roll om du är pensionerad, anhörig, eller vilken livsåskådning du har. Du är välkommen till oss precis som du är.  

Läs mer om RPG här