Internationellt

Mission i andra länder och internationellt engagemang för fred, rättvisa och en hållbar utveckling är en naturlig och integrerad del av församlingens arbete. Genom Equmeniakyrkan finns vi med och bidrar till arbetet i olika delar av världen. Läs om Equmeniakyrkans arbete här


År 2001 inleddes ett vänförsamlingsarbete mellan Mukimbungu i provinsen Congo Centrale i Demokratiska Republiken Kongo och equmeniaförsamlingarna i Rimforsa och Skeda, Södra Vi missionsförsamling samt Kisa frikyrkoförsamling i Östergötland. Samarbetet består i ett utbyte av tankar, idéer, förböner och konkreta projekt som byggande av skolor och en kyrka. Sedan 2018 stöttar vi också ett alfabetiseringsprojekt.


Mukimbungu ligger i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo. Här finns en församling med ca 1 000 medlemmar utspridda i de 39 byar som församlingen består av. Det var till Mukimbungu som dåvarande Svenska Missionsförbundet skickade sina första missionärer i början 1880-talet. Därför har Mukimbungu en speciell plats i både svenskars och kongolesers hjärtan.


Läs mer och vänförsamlingssamarbetet på hemsidan


Alfabetiseringsprojektet PRODAK har gått i mål

Efter fyra år har de fyra svenska vänförsamlingarna nu avslutat insamlingen till alfabetiseringsprojektet i Kasi/Mukimbungu. Vi har totalt bidragit med 760 845 kr till projektet och dessutom betalat ALEF, vars metod använts och som varit med om att ta fram undervisningsmaterialet, 180 000. Sammanlagt har vi alltså samlat in 980 845 kr. I stor ödmjukhet tackar vi Gud och alla gåvogivare i församlingarna och bland församlingarnas vänner för den otroliga offerviljan. Pengar har aldrig saknats när det har varit dags att göra utbetalningar.

Vi vill också rikta ett stort tack till projektledningen i Kongo som skött projektet exemplariskt. PRODAK är ett lysande exempel på hjälp till självhjälp där varenda krona har använts utan att det försvunnit pengar till mellanhänder eller ner i någras fickor. Glädjande är också att projektet nu fortsätter med hjälp av SIDA-medel.

Tack vare PRODAK har många människor fått möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna och därmed fått större möjlighet att ta kontroll över sina liv.

Ännu en gång: ett stort tack till alla som bidragit till detta.

Vårt vänförsamlingssamarbetet går vidare och insamlingen av medel till detta fortsätter.

Läs mer på mukimbungu.se