En församling för hela livet

Equmeniakyrkan Rimforsa är en del av Equmeniakyrkan. Samfundet bildades 2011 av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.

Vi är en av Equmeniakyrkans 660 församlingar med mer än 66 000 medlemmar som är spridda över hela Sverige. Läs om Equmeniakyrkan här.


Församlingen har drygt 150 medlemmar i alla åldrar mellan 15 och 94. Tron på Jesus Kristus är det som förenar oss och det enda som krävs för att bli medlem. Vi förenas också i att vi alla brottas med livet, tron och hur vi får det att gå ihop.


LITE HISTORIA

Tävelstads missionsförening bildades 1891 av nio personer. 1919 änrades namnet till Rimforsa missionsförsamling. Det första missionshuyset låg nere vid Åsundens strand och 1926 byggdes missionskyrkan på Kalmarvägen.

1992 gick Kättilstads missionsförsamling upp i församlingen och 2004 även Björkforsa missionsförsamling.

Våren 2020 bytte församlingen namn till Equmeniakyrkan Rimforsa och själva kyrkobyggnaden heter numera Equmeniakyrkan. Men det är samma byggnad och samma gemenskap som tidigare.


Församlingen verkar i det växande samhället Rimforsa och den natursköna bygden runt omkring. Den är belägen i norra delen av Kinda kommun i södra Östergötland, omkring 4 mil söder om Linköping.


Vår vision En församling för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen säger en del om vilka vi är - en plats för många olika människor i alla livssituationer. Jesus Kristis är central och det är runt honom vi samlas. 


Söndagens gudstjänst är en viktig mötesplats för alla delar av församlingen. Dessutom anordnas bibelstudier, träffar för daglediga, konfirmationsläsning och bönegrupper.


Vi berdriver en omfattande barn- ungdomsverksamhet inom ramen för föreningen Equmenia - söndagsskola, scouting, tonår, innebandy m m. Delar av ungdomsverksamhgeten är gemensam med Brokyrkan.


Vi samarbetar en hel del med Brokyrkan (EFK/Pingst) och Rimforsa församling (Svenska kyrkan) - samarbetet syns i ekumeniska gudstjänster och ansvar för andakterna på Västerlidens äldreboende.